Skip to main content

We are using cookies to give you the best experience of our website. By using our services you agree to our use of cookies. You can find out more about cookies by clicking Here

White Paper

Ladda ner Advenicas White Paper

Att ta ett digitalt ansvar innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med informationshantering. Att lösa IT-säkerhetsutmaningar på åtskilda håll i en organisations verksamhet fungerar inte. Insatserna när det gäller cybersäkerhet bör samlas under ett helt eget område - digitalt ansvar.

Låter det spännande? Ladda ner Advenicas White Paper om digitalt ansvar.

Tävling

Vad innebär digitalt ansvar för dig?

Tävlingen har avslutats och vi gratulerar Anders Olsson till vinsten!

Det vinnande svaret fångar essensen av det som Advenica vill förespråka med vad digitalt ansvar kan innebära för organisationer i dagens digitala transformation.

Digitalt ansvar är ett mångfacetterat område och det finns många tillvägagångssätt för att hantera sina informationsutbyten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi vill veta vad digitalt ansvar innebär just för dig.

Delta i tävlingen och var med och tävla om ett par exklusiva brusreducerande hörlurar så att du kan välja att stänga ute omvärldens brus helt och hållet eller istället ersätta tystnaden med det du själv väljer att lyssna på.

Som tack får du även tillgång till resultatet av Svenskt IT-säkerhetsindex, en undersökning som Advenica tagit fram i samarbete med Radar.

Advenica tror inte på att stänga ute allt som känns hotfullt trots den ökade utsattheten som teknikutvecklingen för med sig. Vi anser att det är dags att tänka om och fokusera på att identifiera den information som vi vill ta del av, samtidigt som vi stänger ute det som är ointressant.

Precis på samma sätt kan du med brusreducerande hörlurar välja att stänga ute omvärldens brus helt och hållet, eller ersätta tystnaden med det du själv väljer att lyssna på. Det är dags att släppa igenom den värdefulla informationen, samtidigt som den skadliga hålls utanför!

Delta i tävlingen och vinn ett par exklusiva brusreducerande hörlurar av märket Parrot Zik 2.0 till ett värde av ca 2 500 SEK. Allt du behöver göra för att delta i tävlingen är att besvara frågorna och fylla i kontaktformuläret. Advenicas marknadsavdelning utser en vinnare utefter den bästa motiveringen.

Tävlingen pågår från och med den 8 november och en vinnare utses den 15 december och kontaktas då direkt samt presenteras på hemsidan digitaltansvar.se

Anställda på Advenica och deras anhöriga får ej delta i tävlingen. Den insamlade informationen kan komma att sammanställas och publiceras på hemsidan och i andra forum. Pristagaren kan bli skyldig att betala vinstskatt.

 

motivering

Hur du kan ta digitalt ansvar

 

Involvera

Se till att ledning och styrelse värderar digitalt ansvar som en naturlig del av verksamheten Företagsledningar måste börja reflektera över om och hur de tar sitt digitala ansvar. Se till att din ledning och styrelse prioriterar och värderar digitalt ansvar som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Inkludera ditt digitala ansvarstagande som en naturlig del i bolagets samhällsengagemang.

digitalt ansvar - involvera

Inventera

Identifiera den information som du lagrar, utbyter och hanterar och som därmed är skyddsvärd. Inventera vilken information som behöver delas för att skapa konkurrenskraft och effektivitet. Fokusera på att identifiera relevant informationsinnehåll, vem som har rätt att skicka eller ta emot informationen och hur det ska säkerställas att det inte utgör en risk för intrång, dataläckage eller integritetsaspekter.

digitalt ansvar - Inventera

GDPR-anpassa

Ta reda på hur GDPR påverkar dig och påbörja anpassningen redan nu. EU inför i maj 2018 den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) för skydd av personlig information. För att säkerställa efterlevnad införs även mycket kännbara vitesbelopp. Denna förordning kommer att påverka alla som hanterar data som kan kopplas till en individ, därför bör du redan nu läsa på om GDPR och vad den kommer att innebära för din verksamhet. Skapa en projektplan för att vara klar med anpassningen i maj 2018.

digitalt ansvar - GDPR-anpassa

Informera

Var tydlig och öppen kring hur dina kunders och andra intressenters data hanteras. Se till att dina medarbetare efterlever organisationens målsättning att ta ett digitalt ansvar. Informera löpande om vilka informationspolicys som gäller för att hålla organisationen uppdaterad och var tydlig med var anställda kan vända sig för rådgivning. Trovärdigheten är avgörande för att respekteras som arbetsgivare, partner och aktör. Med en tydlighet kring informationssäkerhetspolicys minskar risken för mänskliga misstag.

digitalt ansvar - Informera

Privacy by design

Mest kostnadseffektivt blir det om du designar för integritet redan från början. Minimera användandet och spridningen av personuppgifter inom dina system. Varje lagringsplats som kan elimineras genom privacy by design innebär ett problem mindre att hantera i alla de andra processerna. Privacy by design innebär att ha ett långsiktigt och proaktivt förhållningssätt till informationssäkerhet.

digitalt ansvar - Privacy by design

Video

Vilka är fördelarna och hur når jag dit?

De positiva följderna av att ta sitt digitala ansvar är många och innefattar bland annat ökade intäkter, arbetseffektiviseringar tack vare bättre informationsflöden och efterlevnad av de många regulatoriska krav som finns. Det är en förutsättning att organisationer tar sitt digitala ansvar genom att säkerställa att rätt information blir tillgänglig för rätt person eller system och att den informationen under inga omständigheter hamnar i orätta händer.

"Digitalt ansvar är motorn, bromsen och ratten när ditt företag såväl som vårt samhälle navigerar sig framåt mot en lysande digital framtid."